system sprzedaży treningów personalnych

Od paru miesięcy mam przyjemność pomagać właścicielom Klubu Sportowego Zakręt w budowaniu zupełnie od podstaw sprawnego systemu sprzedaży treningów personalnych.

W momencie rozpoczęcia współpracy stan wyjściowy był taki, że w klub nie zarabiał na treningach i nie zatrudniał własnych trenerów personalnych

Po niecałych 2 miesiącach współpracy udało się:

✅️ zdefiniować Misję i Wizję tego miejsca

✅️ stworzyć system sprzedaży, ewidencji i raportowania treningów personalnych oraz ustalić szczegółową ścieżkę kontaktu z klientem od pierwszego zgłoszenia aż do pierwszego treningu z trenerem w klubie

✅️ zrekrutować, wyszkolić i wdrożyć nowych trenerów personalnych

✅️ ustalić spójny system komunikacji marki za pośrednictwem strony www (została przebudowana pod kątem wyeksponowania usługi treningu personalnego), social mediów (powstała strategia tworzenia treści promujących treningi personalne), komunikacji wewnątrz w klubie i reklamy outdorowej

✅️ wdrożyć, przeszkolić i zintegrować z trenerami zespół recepcji

Po 2 miesiącach działania w nowym systemie klub sprzedaje bezpośrednio już okolo100 jednostek treningowych💪

Współpraca rozpoczęła się od audytu stanu wyjściowego, właściciele i menagerowie mają ze mną stały kontakt telefoniczny i mailowy oraz odbyliśmy trzy 4-godzinne szkolenia na miejscu w trakcie których omawialiśmy konkretne działania do wdrożenia oraz ocenialiśmy i korygowaliśmy dotychczasową pracę.

Zapraszam do współpracy 🙂