Książka bardzo praktyczna. Dotykająca samej istoty problemu czyli motywacji do ćwiczeń. Daje konkretne rozwiązania – i dla ćwiczących i dla trenerów personalnych. To unikalny know-how. I do tego świetnie przekazany, co bardzo doceniam jako człowiek od efektywnej komunikacji. A jeszcze bardziej doceniam pragmatyczny charakter tego, o czym Tomek pisze. Jego motywacyjną siłę znam bowiem z praktyki – ćwiczę u niego nieprzerwanie już od ponad 15 lat.

Adam Łaszyn – ekspert strategii komunikacyjnych i trener medialny